Realizacja

Nasza firma jest współtwórcą zaawansowanego systemu F&Home RADIO. W tym projekcie została użyta nasza transmisja radiowa, koncepcja sterowania i konfiguracji oraz opracowania elementów wykonawczych. F&HOME RADIO integruje instalacje elektryczne w taki sposób, aby procesy ogrzewania,

klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia oraz alarmu i kontroli dostępu do pomieszczeń tworzyły jeden sprawnie działający system, służący bezpieczeństwu i komfortowi mieszkańców budynku. Dzięki bezprzewodowej elektronice oraz zdalnie sterowanemu oprogramowaniu każdy może gospodarować zasobami energii w sposób odpowiadający jego potrzebom.